Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü’nde; yüksek lisans eğitimini Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Pazarlama Programı’nda tamamlayan Elif Üstündağlı Erten, Doktora öğrenimini Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı’nda tamamlamıştır. Yüksek lisans tezini Boşnak Göçmenlerinin Kültüleşme Süreçleri üzerine yazarken, doktora tezini İzmir Musevileri’nin Ritüel Tüketimleri üzerinedir. Halen Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim dalında çalışmakta olup, pazarlama alanında göç ve tüketim, kültürleşme, kimlik, online tüketim, yeşil tüketim, tüketim kültürü, modernite ve postmodenite alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. SSCI ve alan indekslerinde yayınları bulunmaktadır.