Lisans eğitimini Hacettepe’de (1992), yüksek lisans (1996) ve doktora eğitimini (2003) Dokuz Eylül Üniversitesinde tamamladı. 1995 2002 yılları arasında ilköğretim ve ortaöğretim okullarında öğretmenlik yaptı. 2002 yılında Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim dalında araştırma görevlisi olarak işe başladı. Halen burada doçent olarak çalışmaya devam ediyor. Lisans ve lisansüstünde Eğitim Bilimine Giriş, Türk Eğitim Sistemi, Eğitim Planlaması ve Ekonomisi, Bilim ve Araştırma, Yükseköğretimin/Lisansüstü Eğitimin Yönetimi adlı dersleri okutmaktadır. Öğretmenlerin ve eğitim yöneticilerinin mesleki gelişimi, okul geliştirme, yükseköğretim alanlarında çok sayıda uluslararası ve ulusal makale, kitap bölümü, bildirisi ve projeleri bulunmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.