Ayşen Temel Eğinli, 2002 yılında Ege Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünden mezun olarak, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Yüksek Lisans Programına başlamış ve aynı yıl Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Eğinli, yüksek lisans eğitimini 2005 yılında “Kişilerarası İletişim Temelinde İş ve Aile Yaşamı Dengesi” adlı tez çalışması ile tamamlayarak, doktora eğitimine Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım programında devam etmiştir. Doktora eğitimini 2009 yılında “Örgütsel Bağlılığın Geliştirilmesinde Farklılık Yönetimi” adlı tez çalışması ile tamamlamıştır. Eğinli, 2011 yılında TÜBİTAK Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma bursunu kazanarak, London Brunel University Business School Organization Behavior bilim dalında “Diversity Management Process at the Universities and Applicaitons” adlı çalışması ile postdoktora eğitimini tamamlamıştır. Ayşen Temel Eğinli, 2011 yılında yardımcı doçent, 2012 yılında doçent unvanını almıştır. Eğinli, halen Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Kişilerarası İletişim Ana Bilim Dalı’nda Doçent Doktor olarak görev yapmaktadır. Eğinli’nin iletişim becerileri, kişilerarası iletişim, halkla ilişkiler, sunum teknikleri, farklılık yönetimi, kültürel farklılıklar ile ilgili makale, bildiri ve kitap çalışmaları bulunmaktadır. Eğinli, kişilerarası iletişim, etkili iletişim, empatik iletişim, beden dili, takım çalışması, etkili sunum teknikleri, etkili toplantı yönetimi vb. konularda eğitim seminerleri vermektedir.