1985 İzmir doğumludur. 2003 yılında İzmir Atatürk Lisesi’nden mezun olmuştur. 2007 yılında Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programını fakülte ve anabilim dalı birinciliği ödüllerini alarak tamamlamıştır. Aynı yıl Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 2010 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2013 yılında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39. maddesi kapsamında Yükseköğretim Kurulu tarafından sağlanan yurtdışı desteğiyle doktora eğitiminin bir döneminde doktora tez konusuna yönelik araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere “Visiting Scholar” olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde University of North Carolina at Greensboro’da bulunmuştur. 28.03.2014 tarihinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bilim alanında doktor unvanı almıştır. Araştırma ilgi alanları psikolojik danışman eğitimi, ruh sağlığı psikolojik danışmanlığı ve okul psikolojik danışmanlığı olan Dr. Meydan’ın 12 (4’ü uluslararası) makalesi, 12 (7’si uluslararası) bildirisi, 1 kitap bölümü ve araştırmacı olarak görev aldığı tamamlanmış 4 bilimsel projesi bulunmaktadır. Dr. Meydan, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programında “Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması”, “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlıkta Alan Çalışması”, “Mesleki Rehberlik ve Danışma”, “Mesleki Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulaması” ve “Yakın İlişkiler” gibi dersleri ve çeşitli lisans programlarında “Rehberlik” dersini okutmaktadır.